Brev från Storsiren – juli 2020

I Odd Fellow Sverige by Webmaster BengtLämna en kommentar

Kära systrar och bröder,

Så här i sommartider har vi normalt uppehåll i Ordensverksamheten. I år har vi en helt annan situation. Covid-19 viruset har verkligen ställt till det för samhället, för vår Orden, för oss alla. Jag vet att många av er, liksom jag, är irriterade över att inte få träffas på logen eller i lägret. Jag saknar det och jag vet att ni också gör det.

Den kanske vanligaste frågan jag får är: ”När kommer vi att kunna starta vår loge- resp. lägerverksamhet igen”? Svaret är inte lätt att ge. Någon lär ha sagt: ”Det är svårt att spå – framförallt om framtiden”. Inget kunde vara mer säkert.

Situationen med Covid-19 viruset är svår. Vi upplever det också olika beroende på var i landet vi befinner oss och i vilken situation vi befinner oss i. Vissa delar av landet har varit förskonade medan andra delar haft en mycket tuff tid. Detta påverkar naturligtvis vår egen uppfattning om hur allvarlig situationen är. Ganska många av oss befinner sig dessutom i en eller flera riskgrupper vilket ytterligare komplicerar det för oss.

Jag hade i våras en förhoppning om att kunna återuppta verksamheten inom vår Orden i september. Tyvärr inser jag att detta inte kan ske. Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser inte ut att förändras i det närmaste och det ska inte finnas någon tvekan – dessa rekommendationer ska vi följa! Som det ser ut nu ska t.ex. föreningar undvika fysiska sammanträden och rekommendationerna gäller året ut. Frågan om när vi åter kan samlas får således för tillfället förbli obesvarad. Men – visst finns det hopp!

Framförallt kan vi konstatera att vi är en Orden som bygger på samhörighet och att vi ställer upp för varandra. Detta kan vi, och ska vi, naturligtvis göra även om vi inte kan hålla fysiska sammanträden. Det är viktigt att vi håller kontakten med varandra, att loger och läger har koll på hur medlemmarna mår och om det finns behov av hjälp och stöd.

Inom Storlogen arbetar vi nu för en plan avseende hur vi under hösten förhoppningsvis kan återstarta våra sammanträden. Jag har tillsatt två arbetsgrupper; en som ser på just återstarten och vad som kan komma att behöva hanteras i samband med detta och en som ser på hur vi ska kunna arbeta fram till dess detta kan ske. Vi måste dela med oss av de erfarenheter vi erfarit under den här tiden och lära av det som varit bra.

Som ni vet har de på storlogemötet i mars valda respektive utsedda storämbetsmännen och de utsedda distriktsstorsirerna ännu inte installerats, vilket jag hade avsikten skulle genomföras i samband med distriktsstorsirekonferensen i september. Vidare ska några av dessa, samt en hel del valda storrepresentanter som tillträder sina uppdrag i september, också tilldelas storlogegraden. Vi tar nu fram en plan för hur detta ska kunna genomföras. De nuvarande storrepresentanter som återvalts för ytterligare en period ska dessutom avlägga ett tilläggslöfte, vilket är nödvändigt då storlogemötet beslutade att det s.k. fria mandatet för storrepresentanten (d.v.s. möjligheten för storrepresentanten att helt och hållet själv avgöra hur vederbörande ska rösta i storlogen) ska återtas.

Vissa loger och läger ska under hösten genomföra nominering och val till ämbetsmän för nästa arbetstermin. Enligt våra lagar ska dessa väljas under november månad med ett nomineringsförfarande innan dess. Då vi inte har verksamhet igång under september månad ser vi över hur detta förfarande ska gå till. Ett cirkulär kommer i närtid att sändas till loger och läger med nödvändiga instruktioner.

Så systrar och bröder! Försök att njuta av sommaren även om den i sig själv kanske inte riktigt lever upp till våra förväntningar. Själv befinner jag mig, som dateringen av detta brev antyder, på resa med husbil runt i landet, en åtgärd jag och hustrun/systern valt för att vi trots Corona-situationen ska kunna komma hemifrån och koppla av lite.

Vi närmar oss hösten och återstarten av vårt Odd Fellow-arbete. Tappa inte hoppet om en snar återförening, men behåll tålamodet ytterligare en tid. Håll kontakten, ta hand om er – och varandra!

Med vänlig hälsning i
VÄNSKAP KÄRLEK SANNING
TRO HOPP BARMHÄRTIGHET

Björn Boström
Storsire


Ladda ned som pdf-fil: Storsirens brev 23 juli 2020 • (297 KB)

Lämna en kommentar