Hjälp till Filippinerna

I Odd Fellow Sverige, Välgörenhet by ÖverMästareLämna en kommentar

Bröder och systrar!
Storlogens Humanitära fond har beslutat om en utbetalning på 100 000 kronor till Odd Fellow-Orden i Filippinerna att användas i deras hjälparbete efter orkankatastrofen.
Odd Fellow-Ordens ca 3 000 medlemmarna på Filippinerna förbereder nu hjälpinsatser som volontärer för att hjälpa den utsatta befolkningen på de sätt de kan. Men de behöver medel att skaffa fram mat, vatten, boenden och annan nödmaterial som nu behövs akut.
Storlogen uppmanar nu samtliga loger, läger och enskilda medlemmar att hjälpa oss att skaffa fram mer medel att skicka till Filippinerna. Bidragen kan insättas på Humanitära fonden bankgironummer 378-7173. Märk era bidrag med ”Filippinerna”.

Carl-Johan Sjöblom, Storsire     Inger Andersson, Storsekreterare     Tryggwe Lindman, Storsekreterare

Läs hela skrivelsen i original (pdf) här

Lämna en kommentar