Inställda aktiviteter p.g.a. risk för spridning av smittsamt Corona-virus

I Aktivitet by Webmaster BengtLämna en kommentar

Storlogen har via sitt cirkulär 42-30 låtit meddela att all Odd Fellow verksamhet ställs in tillsvidare.

Saxat ut cirkuläret:
Det är exceptionella tider vi lever i. Spridningen av Coronaviruset, Covid19, har tagit än större proportioner och vi kan förvänta oss att det inte blir bättre i närtid. Vi har alla ett ansvar för vår egen, men även för andras, hälsa och måste ha respekt för detta.
På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har därför Storsiren i samråd med storämbetsmännen beslutat att all Odd Fellow-verksamhet,loge-och lägersammanträden, utbildningar, seniorklubbar m.m. samt även Storlogemötet ställs in tillsvidare.

Ladda ned och läs hela cirkuläret:
Cirkulär 42-30, från Storlogen. All Odd Fellow verksamhet ställs in tillsvidare • (155 KB)

Lämna en kommentar